Realizácia ucelených stavieb a ich zmien

Typy realizovaných stavieb

  • Rodinné domy
  • Nadstavby striech 1500m2 + 600m2
  • Výťah – Špeciálna ZŠ Rimavská Sobota