Oceľové haly a konštrukcie

Ponúkame dodávku oceľových hál a konštrukcií v cenách od 1,50€/Kg (podľa zložitosti a veľkosti)

Realizácie stavieb:

  • Hala AUTOMAX 2500m2
  • Ukážky hál 200-300m2
  • Zpriahnuté väzníky dl=12m pre FIAT servis
  • Vešadlo – odstránenie hlavnej nosnej steny dl=10m