Jednoliate železobetónové stropy

Ako sa realizuje jednoliaty železobetónový strop?

Táto stropná konštrukcia sa celá realizuje priamo na stavbe pri doleuvedenom postupe:

 • celý strop sa zašaluje pomocou stojok, priečlí a debnenia – viď. foto
 • položí sa armatúra z betonárskej ocele (podľa výpočtu), ktorá sa dokonale previaže na celom objekte – viď. foto
 • celý strop sa zaleje betónom požadovanej hrúbky a pevnosti (podľa statického výpočtu) – viď. foto

Aké sú výhody jednoliatych železobetónových stropov oproti iným?

 • Jednoliaty železobetónový strop stuží celý objekt ako celistvá škrupina, ktorá v prípade sadania objektu zamedzí vzniku prasklín v murive a strope. Žiadne iné stropy toto nezabezpečia!
 • Nie je potrebné pracné zhotovovanie vencov – stačí ukončiť murivo s presnosťou 2 cm.
 • Malá hrúbka 10-15 cm zabezpečí úsporu nákladov pri schodiskách, fasádach, výške objektu.
 • Možnosť zhotoviť ľubovoľný tvar včítane logií, balkónov, atík, ríms, stĺpov, prekladov,prievlakov, otvorov, rýh, priestupov, uloženia špalíkov, kotiev a pod.
 • Vylúčenie finančne nákladnej dopravy prefabrikátov.
 • Vďaka vysokej presnosti zhotovenia dochádza k minimálnej spotrebe poterov a omietok.
 • V menej náročných priestoroch omietky nie sú potrebné (garáže, pivnice, sklady)
 • Nedochádza k popraskaniu omietky ako je to zvyčajné pri stropoch z dielcov na ich stykoch

Prečo realizovať strop firmou ARMA-MONT?

 • Firma realizuje jednoliate železobetónové stropy už od r. 1990 v objeme cca 5000 m2 za rok bez jedinej reklamácie na statiku , príp. kvalitu prác.
 • Zhotovuje stropy na základe presného statického výpočtu – pri realizácii svojpomocne dochádza spravidla k neodbornému vystuženiu (statický výpočet nie je možné nahradiť dlhoročnou praxou inžinierov, stavbárov), čo v praxi znamená v lepšom prípade plytvanie železom, v horšom prípade pomerne často sa vyskytujú problémy s rezonanciou stropu, priehybom – čo spôsobuje praskanie podláh, omietok, v krajnom prípade môže dôjsť k havárii stropu.
 • Pracuje s vysokou presnosťou, ktorá je svojpomocne pri šalovaní drevenými podporami nedosiahnuteľná.
 • Firma zabezpečí podloženie výstuže a zvibrovanie betónu, čo zvýši pevnosť betónu o 20-30% a dokonalé obalenie výstuže nevyhnutné k využitiu jeho pevnosti v betóne a ochrane pred koróziou. Týmto sa zabezpečí maximálna tuhosť stropu pri zachovaní minimálneho priehybu a rezonancie.
 • Svojpomocne sa betón spravidla nevibruje a výstuž nepodkladá – väčšinou sa počas betonáže nadvihuje, čo je neprípustné – jeho presnú polohu je možné dosiahnuť iba podložením!
 • Rýchla dodávka prác: strop 200 m2 do 4 dní.

Cenové relácie:

 • od 65 EUR/m2 – dodávka na kľúč
 • od 45 EUR/m2 – bez betonáže
 • od 20 EUR/m2 – samostatné šalovanie alebo armovanie
 • bezplatná konzultácia a vypracovanie cenovej ponuky

Máte otázky alebo potrebujete poradiť? Napíšte nám!